Teknisk informasjon

Spørsmål og svar

1. Identifisering av problemet:
Kontakt oss med et problem eller en idé. Vi vil imøtekomme med forslag til en prosess der vi sammen avdekker behov og målsetning.

2. Analyse og behov for samspill med eksisterende IT systemer:
Eksisterende prosjekter har allerede gjort investeringer i infrastruktur og systemer. Nye prosjektgrupper har gjerne teknologipreferanser. Sammen analyserer vi hvilke systemer og plattformer som Bionic-modulene skal samspille med.

3. Konfigurering av produkt:
Vi leverer typisk en sammensetning av ulike moduler, konfigurert for å ta imot kundens data og løse problemer i henhold til kravspesifikasjon. Sammen utvikler vi referansebibliotek og et skreddersydd API som gjør programvaren svært enkel å ta i bruk.
Bionics tilnærming til mønstergjenkjenning tar i bruk unike algoritmer som regner ut en matematisk avstand mellom fokus og referanse. I neste ledd bruker vi maskinlæring for å definere terskelverdien for å kunne identifisere en match.

I de fleste tilfeller trenger vi derfor bare et enkelt sett med referanser for å gi tilfredsstillende resultat, mens i andre konfigurasjoner kan større mengder treningsdata være nødvendig, for eksempel i gjenkjenning av unike objekter i fysisk rom.
Programvaremoduler og løsninger er tilgjengelig for lisensiering. I dette inkluderes skreddersydd API tilpasset prosjekt og bruk. Øvrig konfigurasjon gjøres som rene utviklingsprosjekter.

Flerspråklig

Bionic AI Suite™ er designet multiplattform, for enkel integrasjon i eksisterende prosjekt.

Programvaremodulene kan installeres for både skytjenester og mikrokontrollere.

Konfigurerbar

AI Core kan behandle data fra svært mange ulike kilder samtidig.

Feedback loops

Bionic jobber med en prosjektmodell som gir hyppig lanseringsfrekvens og rask læring.

Vi deltar fra forprosjekt til produksjon, og sikrer overlevering til kundens egne ressurser.

Historie

Bionic ble startet som "IT Utvikling AS" i 1998, og har jobbet med konsulentbistand innen et bredt spekter av nyvinningsprosjekter, med hovedvekt på innebygde systemer og sensorteknologi.

Mønstergjenkjenningsalgoritmene til Bionic har vært i utvikling i over 10 år, og i 2015 ble produktene utvidet med maskinlæring og ferdigstilt for markedet.