Bionic INS

Treghetsnavigasjon

INS systemet beregner posisjon og orientering basert på henholdsvis aksellerometre og gyroer.

Systemet er plug and play og vil beregne sensorenes støy og frekvenskarakteristikk automatisk.
Systemet inneholder en proprietær algoritme for stillstandsdeteksjon som fusjonerer alle sensorkanaler.
Systemet har jordspinnskorreksjon og kan navigere i “dead reconing - mode” ved sensorinput med 6 frihetsgrader.
Alternativt kan ytterligere input fra magnetometere, hastighetsmålere og gps mottakere fusjoneres - noe som vil øke ytelsen.

Systemet kan implementeres på de fleste plattformer, inkludert mikrocontrollere.